A gonok a

Gondnokság alá helyezés

Gondnokul csak az rendelhető ki, aki a gondnoki tisztséget vállalja.

a gonok a

A gondnokolt által még cselekvőképes állapotában közokiratban kijelölt vagy a gondnokság alá helyezést követően megnevezett személyt, ha ez nem lehetséges, akkor elsősorban együttélő házastársát kell kirendelni. Ha a házastárs kirendelése veszélyeztetné a gondnokolt érdekeit, a gyámhatóság gondnokul olyan személyt rendel ki, aki a gondnokság ellátására az összes körülmények figyelembevételével alkalmasnak mutatkozik.

Ki lehet gondnok?

A gondnok kirendelésénél az arra alkalmas személyek közül a szülőket, más hozzátartozókat — akik szükség esetén a személyes gondoskodást is el tudják látni — előnyben hasmenés enni részesíteni.

Nem lehet a gonok a azt, akinek a személye ellen a gondnokolt kifejezetten tiltakozik.

Hivatásos gondnok[ szerkesztés ] Ha a szülő, hozzátartozó, házastárs, megnevezett személy nem rendelhető ki, a gondnokolt számára hivatásos gondnokot kell kirendelni. Hivatásos gondnok csak büntetlen előéletű személy lehet. A gondnokolt részére kivételesen több gondnok is kirendelhető.

a gonok a

Többes gondnokrendelésre akkor kerülhet sor, ha a gondnokolt személy mindkét szülője, illetve két közeli hozzátartozója vállalja a gondnokságot a gondnokolt vagyonának kezelése, illetve egyes más ügyeinek intézése külön szakértelmet igényel. Helyettes gondnok[ szerkesztés ] A gondnok kirendelése mellett a gyámhatóság a gondnokolt részére helyettes gondnokot is rendelhet. A helyettes gondnok dönthet a gége papillómáinak kezelése távollévő vagy más okból ténylegesen akadályozott gondnok helyett a gondnokoltat érintő, azonnali intézkedést igénylő ügyekben.

a gonok a

A gondnok tevékenysége[ szerkesztés ] Általános jelleggel, vagy a cselekvőképességet korlátozó ítéletben meghatározott ügyekben — a gondnokság alá helyezett személy vagyonának kezelője és törvényes képviselője.

Indokolt esetben — vállalása esetén — a gondnokolt gondozását is ellátja. A gondnok vagyonkezelésének a gondnokolt jólétét kell szolgálnia.

a gonok a

A gondnok köteles a gondnokolt személyes kívánságait meghallgatni, és a vagyon állagától függően a jogos igényeket lehetőség szerint teljesíteni. Tevékenységét a gyámhatóság felügyeli.

  • Hogyan jelenítsen meg férgeket otthonában
  • A gondnokság alá helyezés
  • Hogy megszabaduljon a féregférgektől
  • A számadás elmaradásának következményei A gondnok kirendelése A bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére a gondnokot a gyámhatóság rendeli ki.
  • Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs.

A gondnok a működéséről, illetve a gondnokolt állapotáról a gyámhatóság felhívására bármikor, egyébként pedig évente köteles beszámolni a gyámhatóságnak. A gondnok a vagyon kezeléséről évente köteles számadást adni a gyámhatóságnak.

A gyámhivatal eseti gondnokot rendel akkor is, ha a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy és törvényes képviselője között érdekellentét áll fenn, vagy a törvényes képviselő más tényleges akadály miatt nem járhat el, illetve a szülő nem láthatja el a gyermek törvényes képviseletét, a szülő mint törvényes képviselő a gyermeket nem képviselheti A szülő nem képviselheti gyermekét olyan ügyben ügyében, amelyben ő maga vagy házastársa, egyenes ági rokona avagy az ő törvényes képviselete alatt álló más személy a gyermekkel szemben ellenérdekű félként szerepel, vagy amelynek tárgya a gyermek csalási jogállásának megállapítása. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a gyermek örökbefogadásával kapcsolatos nyilatkozatra, továbbá nem akadályozza, hogy a szülő a nála elhelyezett gyermek tartása iránt a másik szülő ellen indított eljárásában gyermekét képviselje. Az eseti és ügygondnok kirendelése iránt a jegyző intézkedik, ha erre az előtte folyó eljárásban van szükség, ha az államigazgatási szerv, a bíróság, illetőleg más eljáró szerv vagy személy megkeresi, feltéve, hogy — jogszabály rendelkezése szerint — az eseti gondnok működése nem a a gonok a kizárólagos hatáskörébe tartozó eljárásban indokolt. Cselekvőképességet érintő gondnokság A gyámhivatal a cselekvőképességet érintő gondnoksággal kapcsolatban: - pert indíthat, ill. Korlátozottan cselekvőképes az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett.

A gondnok nem köteles éves számadásra, ha a gondnokoltnak nincsen vagyona. Gondnok felmentése, elmozdítása[ szerkesztés ] A gyámhatóság a gondnokot a tisztségéből felmenti a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette a gondnokolt meghalt a gondnok fontos okból a felmentését kéri utóbb keletkezik olyan kizáró ok, amely a gondnok kirendelésének is akadályát jelentette volna.

a gonok a

A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből elmozdítja ha a gondnok a kötelezettségét nem teljesíti vagy olyan cselekményt követ el, amellyel a gondokolt érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti. A gondnokság alá helyezés megszüntetése, módosítása[ szerkesztés ] A gondnokságot a bíróság megszünteti, ha elrendelésének oka már nem áll fenn.

A megszüntetés iránt maga a gondnokolt, házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a gondnok, a gyámhatóság és a gonok a ügyész indíthat keresetet.

A gondnokság alá helyezés kérdése akkor merül fel, amikor egy nagykorú nem képes ügyeinek vitelét ellátni. A gondnokság alá helyezés az érintett személyi és vagyoni érdekeinek megóvása miatt fontos, az ő érdekeit szolgálja. A gondokság alá helyezés bírósági eljárással rendelhető el. Az eljárás megindítására jogosult a házastárs, egyenes ágbeli rokon illetve testvér.

A gondnokság alá helyezés megszüntetésén kívül kérhetik a fenti személyek a cselekvőképességet korlátozó gondnokság esetén azon ügycsoportok módosítását, amelyek vonatkozásában a bíróság a gondnokolt cselekvőképességét korlátozta, a cselekvőképességet korlátozó a gonok a cselekvőképességet kizáró gondnoksággá változtatását, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre történő módosítását is.

Lehet, hogy érdekel